Retreat Zweden

RETREAT YOUR INNER ESSENCE – ZWEDEN
(for english see below)

Wij, Nienke en Twannie, gaan twee retreats faciliteren op een unieke en prachtige plek in het hoge noorden in Zweden.
De retreat duurt 5 dagen en omvat (onder andere) een zweethut ceremonie, cacao ceremonie, vuurceremonie, ademwerk, innerlijk kindwerk/schaduwwerk, dans en deelrondes.
Momenten van rust en verbinding met de elementen van de natuur.
Creativiteit.
En er is zelfs een rivier met een waterval aanwezig.
Kortom: vijf dagen waarin je de ruimte krijgt voor een dieper en meer geaard bewustzijn.
Er is plaats voor minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Onze aanpak van deze retreats is Internationaal. Dit betekent dat ook buitenlandse deelnemers welkom zijn en dat de voertaal Engels zal zijn.
Het is ook mogelijk dat er één week voor Nederlandse deelnemers is en één week Internationaal, dit is afhankelijk van de aanmeldingen. Fijn als je ons laat weten wat je voorkeur heeft (voertaal Nederlands of Engels).

*Wanneer*
Maandag 21 augustus tot en met vrijdag 25 augustus
of
Maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september
Je overnacht in een mooie 4-persoons Glamping tent (met 4 aparte bedden – toilet en douche buiten). En het is ook mogelijk om je te wassen/douchen in de rivier (maar alleen met de shampoo van de plek zelf, volledig biologisch afbreekbaar).
De maaltijden (ontbijt, lunch, diner) die worden verstrekt zijn basic en licht verteerbaar. Dit in verband met de workshops.
Er is voldoende thee en water beschikbaar tijdens de maaltijden.
Op vrijdag is er een meer feestelijke lunch, om met elkaar af te sluiten.

*Investering*
Early bird: €970,- (tot 1 april 2023)
Na 30 maart: €999,-.
Inclusief: deelname aan het complete programma, 4 overnachtingen (vanaf maandag) in de glamping tent (4 personen), eten & drinken (ontbijt, lunch en diner) en onze begeleiding tijdens het programma.
Exclusief: reis- & annuleringsverzekering, vervoer van en naar de plaats waar de retraite wordt gehouden.

*Omgeving*
De plaats van de retraite is op de fantastische Glamping Höga Kusten (A way of Glamping life – Glamping Höga Kusten (glampinghogakusten.com) waarvan Marco & Nicole de eigenaren zijn.
Een plek waar mensen, dieren en natuur samenleven.
Hun slogan is ‘Voel het ritme van de natuur en maak er deel van uit’, wat goed past bij de intentie van onze retreats.
En, het is nog heerlijk weer in augustus!
 
*Deelnemen*
Voel je een JA? Of heb je nog vragen?
Stuur een pb of mail ons naar:
Nienke@totalembodiment.nl of twan@zweethut.site

Vi ser fram emot att träffa dig i Sverige i sommar!

—-
RETREAT YOUR INNER ESSENCE, SWEDEN

We, Nienke and Twannie, are going to facilitate two retreats in a unique and beautiful place in the Northern part of Sweden.
The Retreat lasts 5 days and will include (among other things) a sweat lodge ceremony, cacao ceremony, fire ceremony, breathwork, inner child work/shadow work, dance and sharing circles.
Moments of peace and connection with the elements of nature.
Creativity.
And there is even a river with a waterfall present.
In short: five days where you get the space for deeper and more grounded awareness.
There is place for a minimum of 4 and a maximum of 8 participants

Our approach to these retreats is International. This means that foreign participants are also welcome and where the main language will be English.
It is also possible that there is one week for Dutch participants and one week International, this depends on the registrations.

*When*
Monday 21 August to Friday 25 August *
or
Monday 28 August to Friday 1 September *

You spend the night in a nice 4-person Glamping tent (with 4 separate beds – toilet and shower outside). And it is also possible to wash / shower in the river (but only with the shampoo from the place itself, completely biodegradable).
The meals (breakfast, lunch, diner) that are provided are basic and easy to digest. This in connection with the workshops.
There is plenty of tea and water available during meals.
On Friday there will be a more festive lunch, to close the retreat with each other.

*Investment*
Early bird: €970,- (until April 1st. 2023)
After: the investment is €999,-
Including: participation in the complete program, 4 nights (from Monday) in the glamping tent (4 people), food & drinks (breakfast, lunch and dinner) and our guidance during the program.
Excluding: travel & cancellation insurance, transport to and from the place where the retreat is held.

*Environment*
The place of the retreat is on the fantastic Glamping Höga Kusten of which Marco & Nicole are the owners.
A place where people, animals and nature live together.
Their slogan is ‘Feel the rhythm of nature and be a part in it’, which fits well with the intention of our retreats.
And, the weather is still wonderful in August!

*Participate*
Do you feel a YES? Or do you have any questions?
Then you can send us a PB or an email to:
Nienke@totalembodiment.nl or twan@zweethut.site

Vi ser fram emot att träffa dig i Sverige i sommar!