Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Total Embodiment
~Het kennismakingsgesprek kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd en/of verzet. Bij niet of te laat afzeggen worden de kosten van de sessie doorberekend.
Als de data van het coachingstraject al vast staat en/of het traject is al van start en de coachee beslist om te stoppen dat wordt er geen geld retour gegeven.
~Betaling coachingstraject:
Het gehele bedrag van het coachingstraject wordt vóór aanvang van de eerste sessie betaald (bij uitzondering is betaling in twee termijnen mogelijk). Let op: intakegesprek wordt los van het coachingstraject betaald, zie tarieven.
~Betaling contant of binnen een betalingstermijn van 7 dagen
~Alle bedragen zijn inclusief BTW 21%
~Afspraken in de avond en in het weekend zijn -in gezamenlijk overleg- zonder extra kosten mogelijk.
~De mogelijkheid om de kosten uit het Persoon Gebonden Budget (PGB) te betalen is er.
~Bij begeleiding aan huis zijn de reiskosten niet meegerekend in het bedrag. Total Embodiment rekent 0,23 cent per kilometer, calculatie aan de hand van de website van de ANWB.
~Aansprakelijkheid: bij (hevige) lichamelijke en psychische klachten is het advies om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Total Embodiment is resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. Total Embodiment sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten doorTotal Embodiment.